Een dakkapel geeft uw zolder licht en ruimte en schept daarmee mogelijkheden voor een extra kamer. Het plaatsen van zo’n dakkapel kan echter niet zomaar. Om de veiligheid van uzelf en van omwonenden te waarborgen en omdat rekening gehouden moet worden met inpassing in de omgeving, zijn hieraan door de rijksoverheid enkele voorwaarden gesteld. In sommige gevallen is daar een omgevingsvergunning voor nodig, in andere gevallen niet.

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Wilt u een dakkapel plaatsen? Om na te gaan of u wel of geen omgevingsvergunning nodig heeft, bekijk de website van de rijksoverheid en doorloop de stappen van het schema.

Voldoet u niet aan de voorwaarden zoals op deze website genoemd dan is uw dakkapel niet vergunningvrij en heeft u een omgevingsvergunning nodig voordat u mag bouwen. Hiervoor kunt u bij de gemeente een aanvraag indienen.

Hoe lang duurt een vergunningstraject?

Na het indienen van uw vergunningsaanvraag heeft de gemeente heeft maximaal acht weken de tijd om uw vergunningsaanvraag te behandelen. Binnen deze acht weken is het mogelijk dat de gemeente een aanpassing of aanvulling van u vraagt.

U krijgt van de gemeente bericht wanneer uw (voorlopige) vergunning is verleend. Hierna gaat een bezwaartermijn van zes weken in, waarin belanghebbenden bezwaar kunnen indienen tegen uw verleende vergunning.

Welke gegevens heb ik nodig voor een omgevingsvergunning?

Om een omgevingsvergunning voor uw dakkapel te kunnen aanvragen, heeft u de volgende gegevens nodig:

  1. Uw Burger Service Nummer en uw voorletters volgens uw paspoort (uw vergunning wordt digitaal aangevraagd).
  2. Tekeningen van alle gevels van uw woning (schaal 1:10 of 1:100).
  3. Plattegronden van alle verdiepingen van u woning met maatvoering (schaal 1:50 of 1:100).
  4. Doorsnede tekening van uw woning met maatvoering (schaal 1:50 of 1:100).
  5. Situatietekening en/of kadastrale kaart van uw woning (bij een situatietekening graag aankruisen om welke woning het gaat).
  6. Kleurenfoto’s van de bestaande situatie en de omgeving.

Kan Schipper Kozijnen de vergunningsaanvraag voor mijn dakkapel verzorgen?

Graag nemen wij de vergunningsaanvraag van uw dakkapel voor u uit handen. Voor de vergunningsaanvraag werken wij samen met Kamphuis Bouwconsultancy. Zij ontvangen van ons de gegevens over uw dakkapel, verzorgen de benodigde tekeningen voor de aanvraag en regelen het contact met de gemeente.

Na het bereiken van een akkoord over plaatsing van de dakkapel kunnen wij de vergunningsaanvraag voor u in gang zetten. Hierbij is het van belang om de voorgenoemde gegevens zo spoedig mogelijk aan te leveren. U kunt de gegevens mailen naar info@kamphuisbouwconsultancy.nl  of de gegevens via www.wetransfer.com naar dit mailadres verzenden wanneer het om grote bestanden gaat.

De kosten voor een aanvraag van een bouwvergunning (excl. leges en berekeningskosten) bedragen ongeveer 500 euro (incl. BTW).

Hoe ziet het traject van de vergunningsaanvraag eruit?

Voor de aanvraag

Kamphuis Bouwconsultancy ontvangt van ons de gegevens over uw dakkapel. Nadat u alle in dit document genoemde gegevens heeft aangeleverd, worden de tekeningen voor uw aanvraag gemaakt. Per mail ontvangt u deze tekeningen  ter accordering . Na uw akkoord op de tekeningen, wordt de aanvraag bij de gemeente ingediend.

Voor de duur van het voortraject kunt u rekening houden met ongeveer twee weken. Uiteraard is dit sterk afhankelijk van de snelheid waarmee u de juiste gegevens aanlevert en akkoord geeft op de tekeningen.

Tijdens de aanvraag

De gemeente heeft maximaal acht weken de tijd om uw vergunningsaanvraag te behandelen. Binnen deze acht weken is het mogelijk dat de gemeente een aanpassing of aanvulling van u vraagt. Kamphuis zal u hierin bijstaan en fungeren als contactpersoon voor de gemeente.

Voorlopige vergunning verleend

U krijgt zelf bericht van de gemeente wanneer uw (voorlopige) vergunning is verleend. Hierna gaat een bezwaartermijn van zes weken in, waarin belanghebbenden bezwaar kunnen indienen tegen uw verleende vergunning.

Vergunning verleend

Als de vergunning definitief is verleend, krijgt ook Kamphuis Bouwconsultancy bericht. Zij zullen Schipper Kozijnen hierover inlichten zodat ook wij de vergunning kunnen inzien.

Vaak informeren gemeenten eerst de aanvrager en bent u zelf dus eerder op de hoogte dan wij. Daarom raden wij u aan ons direct te informeren op het moment dat de vergunning heeft ontvangen zodat we de plaatsing van uw dakkapel sneller kunnen inplannen.  Dit kunt u doen door een kopie van de vergunning te mailen naar dakkapellen@schipperkozijnen.nl 

Wanneer wordt de plaatsing van mijn dakkapel ingepland?

Uw dakkapel wordt speciaal voor u samengesteld en de verschillende materialen worden hiervoor op maat gemaakt of ingekocht. Om deze reden kunnen we de plaatsing van uw dakkapel inplannen op het moment dat  we zeker weten dat alle maten door gemeente zijn goedgekeurd. De plaatsing van uw dakkapel wordt door ons dus ingepland op het moment dat uw vergunning is verleend.

Heeft u verdere vragen over uw vergunningsaanvraag of over uw dakkapel?

Indien wij de vergunningsaanvraag voor u verzorgen, kunt u voor vragen over het verloop en de status van de vergunningsaanvraag rechtstreeks  contact opnemen met Kamphuis Bouwconsultancy via info@kamphuisbouwconsultancy.nl of telefonisch via 06 112 958 05.

Voor alle overige vragen na uw opdracht voor de plaatsing van de dakkapel kunt u contact opnemen met de afdeling Realisatie van Schipper Kozijnen via dakkapellen@schipperkozijnen.nl of telefonisch via 0226 360 420.