Burenruzies zijn vervelend. Hele tv-programma’s draaien hier om. Van de Rijdende Rechter tot Bonje met de Buren. Een van de meest voorkomende aanleidingen binnen de VvE voor een conflict is onduidelijkheid over wie wat betaalt. En dan vooral de vraag: wie betaalt de nieuwe kozijnen voor een appartement?

Om burenruzies te voorkomen en een duidelijk antwoord te geven op deze vraag, moeten we eerst goed weten wat het betekent om een appartement te kopen.

Koopt u een appartement, dan koopt u een gebouw

Bij het kopen van een appartement, wordt niet alleen het appartement gekocht, maar ook het exclusieve gebruiksrecht, het appartementsrecht van een deel van het gebouw. Bovendien wordt u mede-eigenaar van het gebouw, samen met alle andere bewoners.

De bewoners vormen samen een Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit is wettelijk verplicht. In de VvE beslissen de bewoners over de gemeenschappelijke zaken voor het gebouw. Wat precies gemeenschappelijk is, staat in de splitsingsakte.

De splitsingsakte: wat betaalt u en wat betaalt de VvE?

De splitsingsakte is een notariële akte waarin wordt beschreven hoe het gebouw is verdeeld tussen de gemeenschappelijke en privéruimtes en hoeveel iedere bewoner moet bijdragen. Hoe groter het appartement, des te hoger de maandelijkse bijdrage aan de VvE voor het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes. Die laatsten zijn in ieder geval:

 • galerij
 • gedeelde tuin
 • entree van het gebouw
 • trappenhuis
 • lift
 • buitengevel
 • dak

Dit zijn allemaal logische, gezamenlijke aangelegenheden. Maar stel nu dat de kozijnen van 3 van de 4 appartementen prima in orde zijn, maar bij 1 appartement zijn ze doorgerot. Betaalt de bewoner van het appartement of de VvE dan voor vervanging van de kozijnen? 

Wie betaalt de nieuwe kozijnen bij een appartement?

Het antwoord is de VvE. De notaris gebruikt namelijk bijna altijd een modelreglement voor VvE’s bij het opstellen van de splitsingsakte. In alle modelreglementen zijn de kozijnen onderdeel van de gemeenschappelijke ruimte en vallen onder de financiële verantwoordelijkheid van de VvE.

Kan de VvE stemmen om de splitsingsakte te veranderen zodat kozijnen onder de privéverantwoordelijkheid vallen?

De VvE wil niet meebetalen aan het vernieuwen van de kozijnen van die ene bewoner. De hele VvE, op die bewoner na, stemt daarom om de splitsingsakte te wijzigen en kozijnen voortaan als privé te beschouwen. Het besluit kan echter door een rechter weer ongedaan worden gemaakt.

Jurisprudentie: het besluit van de VvE gaat tegen de splitsingsakte in?

De gedupeerde bewoner kan naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. De rechter zal die bewoner, gebaseerd op de huidige wetgeving en jurisprudentie, altijd gelijk geven en het VvE-besluit nietig verklaren. Want de bestaande splitsingsakte is het uitgangspunt en is nooit te wijzigen om betaling van onderhoudskosten aan een gemeenschappelijk onderdeel te voorkomen.

Nieuwe kunststof kozijnen in mijn appartement zonder toestemming?

Ook als u het appartement juist wilt verbeteren door het plaatsen van nieuwe kunststof kozijnen, is er toestemming nodig van de VvE. Plaatst u de kozijnen zonder toestemming, dan kan de VvE naar de rechter stappen. De rechter geeft de VvE gelijk op basis van de splitsingsakte en u moet de kozijnen verwijderen.

Hoe kunt u als VvE de splitsingsakte dan wel wijzigen?

Een splitsingsakte is alleen te wijzigen bij een verandering aan het gebouw, zoals het toevoegen van een verdieping of een terras op het gemeenschappelijke dak. Dit moet wel altijd met een meerderheid van stemmen.

Voorkomen beter dan genezen

Om nare financiële verrassingen en conflicten te voorkomen, raden we aan, voordat u een appartement koopt, altijd de volgende zaken te controleren:

 • De splitsingsakte.
 • De financiële gezondheid van de VvE.
 • De activiteiten van de VvE door het inzien van de notulen.
 • De onderhoudsstaat van het gebouw, en dus niet alleen van het appartement.

Zo weet u wanneer en welke kosten voor onderhoud u kunt verwachten, of de VvE dit financieel kan dragen en hoe de samenwerking binnen de VvE is. Die samenwerking is belangrijk bij het voorkomen van ruzies. 

Tips voor samenwerking met de VvE

Probeer altijd samen te werken met de VvE om een gang naar de rechter te voorkomen. Uiteindelijk bent u buren van elkaar. Praat met de medebewoners en overtuig hen van uw mooie plannen. Om een meerderheid te krijgen voor een idee, hebben we enkele tips:

 • Overtuig leden al voor de VvE-bijeenkomst.
 • Benadruk de voordelen van het voorstel.
 • Laat duidelijke cijfers zien.
 • Nodig een expert uit.

Schipper Kozijnen en VvE's

Het beter isoleren van een gebouw met kunststof en aluminium kozijnen is een grote klus en investering. Schipper Kozijnen is de expert in het adviseren en helpen van VvE’s en beantwoordt alle vragen die VvE-leden hebben. Wat bieden we u?

 1. Een bouwkundige rapportage.
 2. Een vast aanspreekpunt via onze woonconsulent.
 3. Demonstratie van proefmodellen en een proefwoning.
 4. Ondersteuning en voorlichting bij bewonersbijeenkomsten.
 5. Een statusmeting ten bate van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). 

Wilt u nieuwe kozijnen en een goede samenwerking met de VvE? Neem dan contact met ons op en informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.