Het ontstaan en de ambities

Jaren geleden logeerde een echtpaar uit Noord Holland, Jacqueline en Vincent Schipper, in een B&B van Cora de Jonge in Peize. Vincent is, samen met zijn broers Jos en Ed, eigenaar van Schipper Kozijnen. Hij steunde al jaren een dovenschool in Tanzania en was door middel van een vriend destijds in contact geraakt met Cora en Toine en hun dove zoon Tijl (17 jaar).

Waarom De Verbinding BV?

Tijl wou timmerman worden, maar al pratende constateerden zij dat doven door hun handicap heel moeilijk aan werk kunnen komen ook al beheersen ze een vak. Gehandicapte mensen worden doorgaans in het bedrijfsleven onjuist beoordeeld op wat ze niet kunnen. “Dove mensen hebben vaak maar kortdurende dienstverbanden. Omdat communiceren met normaal horende collega’s moeizaam verloopt, is een gewone baan veelal niet voor ze weggelegd”, aldus initiatiefnemers Toine van Bijsterveldt en Cora de Jonge, zelf ouders van een dove zoon.

Door middel van Daan Frumau, een dertigjarige dove met een eigen aannemerij, kwamen zij op het idee om een bedrijf op te richten exclusief voor doven. Ze spraken erover met Vincent van Dijk, een aannemer, en Piet van Burik, een ervaren manager in de techniek, en als laatste met Vincent Schipper. Schipper Kozijnen dacht er al een tijd over om een deel van de productie van gevelelementen uit te besteden. Groeien, maar niet in personeel. Een formule was geboren.

In 2015 is De Verbinding BV begonnen nieuwe markten te verkennen door nieuwe producten aan te bieden. Men richt zich daarbij voornamelijk op designmeubelen en de kleine skeletbouw. De verwachting is dat in de toekomst meerdere nieuwe producten op de markt gebracht kunnen worden. Uitbreiding van de productie betekent in het geval van De Verbinding BV ook uitbreiding van het aantal medewerkers.

Een toekomst voor doven door sociaal ondernemen

Om meer doven in staat te stellen om als gewaardeerd lid te participeren in onze samenleving, is het hebben van een baan een basisvoorwaarde. Ongeveer vijftig procent van de dove volwassenen in Nederland is namelijk werkloos. De Verbinding BV wil meer werkgelegenheid scheppen voor dove vaklui en zo een kans geven op een betere toekomst, een beter bestaan opbouwen zoals een eigen woning en het stichten van een gezin, op een volwaardig leven.

Meer weten? Kijk dan naar het volgende filmpje:

Commercieel bedrijf met maatschappelijke taak

De Verbinding BV is een op-en-top commercieel bedrijf, maar wel één met een maatschappelijke taak. Deze specifieke vorm van sociaal ondernemen schept werkgelegenheid voor doven en haalt het beste uit ze naar boven.

Het mes snijdt dus aan twee kanten: professioneel maatwerk, zowel voor de klanten als voor de medewerkers. Schipper Kozijnen laat samen met De Verbinding BV zien dat dit productieteam de hoogste kwaliteit kan leveren. Met een product van Schipper Kozijnen steunt u dit initiatief.

Prestatieladder Socialer Ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is opgezet door TNO en maakt zichtbaar wat de bijdrage van het bedrijf is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen en doen dat op een kwalitatief goede manier. De Verbinding BV heeft in september 2012 één van de eerste certificaten Socialer Ondernemen in ontvangst genomen.

De rol van Schipper Kozijnen

De relatie met De Verbinding BV past in de bedrijfsvisie van Schipper Kozijnen. Binnen het bedrijf denken wij graag in kansen en mogelijkheden. Wij zien daarom ook kansen in de capaciteiten van de gehandicapten.

In onze relatie met de Verbinding BV geven wij hieraan vorm door o.a.:

  • Een jaarlijkse toezegging van productie-uren
  • Verzorging van alle commerciële en technische know-how
  • Verantwoordelijkheid voor alle garantie, nazorg en aansprakelijkheid

Training aan vakmensen door vakmensen

Iedere werknemer is tot in de fijne kneepjes van het vak opgeleid door de eigen werknemers in het fabriek op het hoofdkantoor van Schipper Kozijnen te Opmeer. De eerste medewerkers waren afkomstig uit de drie noordelijke provincies, maar ook uit andere regio’s was er interesse.

Ook aanvullende trainingen worden uitgevoerd door Schipper Kozijnen. Dit is met name van toepassing indien er een nieuwe werknemer wordt aangenomen of als er binnen het huidige productieassortiment voor Schipper Kozijnen nieuwe producten worden toegevoegd. Zo kan de garantie die u van ons gewend bent gegarandeerd blijven.