De montagedatum

Na definitieve opdracht en, indien nodig, akkoord vergunningsaanvraag, wordt de montagedatum in overleg met u bepaald. 

Werktijden

Onze werktijden zijn van 07.00 uur tot ca. 16.00 uur. De planning informeert u over de exacte montagedag of -dagen en tijdstip van aankomst.
De kraan (indien besproken) zal ongeveer tussen 09.30 en 13.00 uur aanwezig zijn. 

Voorbereiding

 • Wilt u er voor zorgen dat er voldoende parkeerruimte bij de woning wordt vrijgehouden voor de kraan.
 • Om de werkzaamheden voorspoedig en snel te laten verlopen verzoeken wij u om de ruimte waar de dakkapel komt te ontruimen. Dit mede om schade aan uw eigendommen tijdens de werkzaamheden te voorkomen.
 • Wilt u er ook voor zorgdragen dat de werkplek, zowel binnen als aan de buitenzijde van het huis, goed toegankelijk is voor onze monteurs (vrij van obstakels).
 • Zonnepanelen op de plaats van de dakkapel dienen vooraf verwijderd te zijn en zonnepanelen in de buurt van de plaats van de dakkapel voldoende beschermd te worden.
 • De werkruimte en toegang naar de werkruimte (vloer en trap) worden door ons beschermd en afgedekt.
 • De radiator en installatieleidingen (gas/elektra) dienen vooraf verwijderd te zijn op de plek waar de dakkapel komt. Dit in verband met het zagen in het dakbeschot.
 • Extra aangebrachte dakbetimmering (bijv. gipsplaat) dient vooraf verwijderd te zijn, zodat het originele dakbeschot zichtbaar is.
 • Eventuele screen of rolluik is inclusief doorvoer van bekabeling met een maximale lengte van 2,5 meter naar binnen toe en het éénmalig afstellen. Incl. het leveren en plaatsen van het schakelmateriaal. Een geaard stopcontact dient aanwezig te zijn.
  Let op bij vorst: voorzichtig het rolluik omhoog halen i.v.m. vastzitten door ijsvorming. Niet doortrekken indien het rolluik vastzit.
 • Indien bij de opdracht is inbegrepen dat verlichting wordt verwerkt in het plafond, dient u de aansluiting door een erkend installateursbedrijf te laten uitvoeren.
 • De binnenzijde van de dakkapel mag niet extra geïsoleerd worden, de dakkapel wordt door ons geïsoleerd.

Overlast

 • Op de dag van uitvoering komen we met een montagewagen / kraan bij u in de straat. Wij zullen trachten deze zo effectief mogelijk neer te zetten zodat eventueel overlast tot een minimum beperkt wordt.
 • Het kan zijn dat u tijdens de werkzaamheden enig ongemak ervaart, bijvoorbeeld door zaag-, timmer- en boorgeluiden. Hierdoor kan stof vrijkomen en geluidoverlast zijn. Wij zullen er alles aan doen de overlast zoveel mogelijk te beperken.
 • Uiteraard trachten wij ons aan de planning te houden. Toch kunnen er altijd onvoorziene omstandigheden ontstaan die van invloed zijn op de planning. De uitvoering van het werk kan daardoor achterstand oplopen. Wij willen u op voorhand vragen hiervoor begrip te hebben. Mocht de planning uitlopen dan zullen wij u uiteraard persoonlijk informeren.

Oplevering

 • Aan het eind van de werkzaamheden wordt de dakkapel met de monteur/voorman opgeleverd, daarbij zullen eventuele gebreken op het opleveringsformulier worden genoteerd.

 • Indien u aan- of opmerkingen heeft over het geleverde werk verzoeken wij u dit dan door te geven.
 • Na oplevering ontvangt u een kopie van het opleveringsformulier.

Reiniging en Onderhoud

In de handleiding Reiniging en Onderhoud geven wij u alvast richtlijnen over schoonmaak, onderhoud en gebruik van onze producten voor uw woning. Het toepassen van onze tips zorgt voor een jarenlang onbezorgd plezier van uw kozijnen, ramen, deuren, schuifpui of dakkapel.

Download Handleiding

Waar kan ik terecht met vragen

Inhoudelijk over uw order, de planning en overige zaken graag mailen naar: dakkapellen@schipperkozijnen.nl of bellen naar onze Klantenservice via 085-7921200.
Het is handig als u het projectnummer van uw order bij de hand heeft.