Garanties*

  • Kunststof en aluminium kozijnen: 10 jaar
  • Hang- en sluitwerk: 5 jaar
  • Isolatieglas: 10 jaar
  • Montage: 15 jaar
    Alle overige producten volgens geldende fabrieksgaranties .
    Garantie op wind- en waterdichtheid alleen indien de in het kozijn aanwezige meerpuntsluiting in gebruik is.
    Garanties zijn alleen geldig indien alle facturen zijn voldaan.

* De genoemde garantievoorwaarden zijn onze standaard garantievoorwaarden voor particuliere klanten. Indien de opdrachtgever, niet per definitie de (eind)gebruiker, in de overeenkomst andere afwijkende garantievoorwaarden met Schipper Kozijnen is overeengekomen, zijn de garantievoorwaarden uit de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Schipper Kozijnen van toepassing. De op deze website vermelde garantievoorwaarden zijn in dat geval niet van toepassing.