50 jaar Schipper Kozijnen, dat hebben we ook gevierd met onze relaties. We kijken terug op een prachtig jubileumfeest. ‘De Vrienden van Schipper Live’ was verbonden aan een goed doel: Stichting De Verbinding. Met trots informeren we u over de opbrengst en het doel. 

Afgelopen week heeft onze directeur Jurian Tabbers een cheque ter waarde van € 5.165 overhandigd aan Toine van Bijsterveldt (Directeur van De Verbinding). Dit mooie bedrag draagt bij aan de renovatie van het opleidingsinstituut van De Verbinding. Veel dove mensen komen moeilijk aan werk en hebben moeite met het volgen van een reguliere opleiding. De Verbinding biedt daarom als erkend leerbedrijf een eigen opleiding aan, verzorgd door ervaren collega's en docenten van buiten het bedrijf. De vakopleiding vertoont uiteraard veel overeenkomsten met een gewone vakopleiding; het verschil is dat er ook veel aandacht besteed wordt aan zaken die voor doven extra lastig zijn.  

Stichting De Verbinding
Schipper Kozijnen werkt voor de productie van schuifpuien en dakkapellen al meer dan 10 jaar samen met De Verbinding. In deze stilste fabriek van Nederland maken dove werknemers producten van hoge kwaliteit. Op de werkvloer is gebarentaal de voertaal. De Verbinding heeft een maatschappelijke missie: doven en slechthorenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen voor het opbouwen van een beter bestaan, zoals het kopen van een eigen woning en het stichten van een gezin. Lees hier meer over De Verbinding.

De rol van Schipper Kozijnen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat bij Schipper Kozijnen al jaren hoog in het vaandel, vandaar ook de ondersteuning van De Verbinding. Wij denken graag in kansen en mogelijkheden, ook voor mensen met een lastige handicap.

Wij geven hier vorm aan door o.a.:
•    Een jaarlijkse toezegging van productie-uren
•    Verzorging van alle commerciële en technische know-how van onze producten
•    Verantwoordelijkheid voor alle garantie, nazorg en aansprakelijkheid van onze producten.

Fijn dat we met deze gift een extra steentje bij kunnen dragen aan deze unieke organisatie!