Het begrip MVO is bij ons geen streven maar een vanzelfsprekendheid. Zo vanzelfsprekend dat wij dit nog wel eens vergeten te communiceren. MVO speelt binnen ons bedrijf een belangrijke rol in alle kernprocessen, van inkoop tot personeelsbeleid en marketing. Dit ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ heeft Schipper Kozijnen al jaren hoog in het vaandel, met als resultaat de eerste West Friese MVO prijs in februari 2010.

In maart 2016 heeft Schipper Kozijnen samen met de leden van het Platform Milieubarometer West-Friesland, een ‘Duurzaamheidsverklaring‘ ondertekend.

Duurzaam én Sociaal ondernemen

Schipper Kozijnen coördineert zijn activiteiten op het gebied van MVO via 3P’s: People, Planet, Profit (In Nederlands vrij vertaald: Mens, Milieu en Economie).

Dit resulteert in:

 • Producten van hoge kwaliteit, die daardoor lang mee gaan.
 • Door gebruik van duurzame materialen, weinig onderhoud.
 • Afval beperken tot een minimum en gescheiden verwerking. Zie bijvoorbeeld het CO2-certificaat 2017 vlakglas
 • Gebruik van groen stroom en maatregelen om energieverbruik te verlagen. Zie onze milieubarometer
 • Zorgen voor optimale arbeidsomstandigheden voor al onze medewerkers (fabriek, showrooms, kantoren en montageplekken).
 • Sponsoring van lokale sociale- en sportevenementen.
 • Arbeidskansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: doven bij De Verbinding BV.

Met een product van Schipper Kozijnen steunt u een sociaal initiatief

Schipper Kozijnen werkt voor de productie van schuifpuien en dakkapellen samen met De Verbinding BV. In deze unieke fabriek maken dove werknemers producten van hoge kwaliteit. Hier is op de werkvloer gebarentaal de voertaal.

De fabriek is een succesvol initiatief van Stichting De Verbinding BV met een maatschappelijke missie: doven en slechthorenden aan werk helpen voor het opbouwen van een beter bestaan, zoals een eigen woning kopen en het stichten van een gezin. Ook u kunt hier uw steentje aan bijdragen! Lees hier meer over De Verbinding BV

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Binnen MVO krijgt de zorg voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt extra aandacht middels de Prestatieladder Sociaal Ondernemen. Dit vinden wij bij Schipper Kozijnen belangrijk! De Verbinding BV heeft in september 2012 één van de eerste certificaten Socialer Ondernemen in ontvangst genomen.

Waarom sociaal ondernemen?

 • Omdat het hoort, niemand mag uitgesloten worden van de samenleving, iedereen heeft recht op werk.
 • Omdat het loont, afnemers en overheden vragen er om, het levert een goede sfeer op de werkvloer en een goed imago betaalt zich uit.
 • Omdat het moet,
 • Op korte termijn – Nu is er personeel in overvloed, maar door vergrijzing en ontgroening wordt gekwalificeerd personeel schaars.
 • Op zeer korte termijn – De Participatiewet vraagt van bedrijven om meer mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.

Social Return On Investment

Met de aankoop van duurzame aluminium schuiframen en schuifdeuren of dakkapellen bij Schipper Kozijnen kiest u voor betaalbare topkwaliteit én voor social return on investment, waarmee u direct invulling kunt geven aan de MVO doelstellingen binnen uw bedrijf of organisatie.

De overheid hanteert de volgende definitie voor Social Return: ’Social return afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld.’

Door de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 eisen steeds meer opdrachtgevers, bijvoorbeeld de centrale en lagere overheid, dat er bij aanbestedingen 5% van de gefactureerde opdrachtsom voor Social Return activiteiten wordt aangewend. Doordat De Verbinding BV uitsluitend dove mensen in dienst heeft, kan Schipper Kozijnen aan de gestelde criteria voldoen. Lees meer over social return op: www.stichtingsocialreturn.nl

Duurzaam bouwloket

Energieloket Duurzaam BouwloketSchipper Kozijnen is als samenwerkingspartner is geselecteerd door het Duurzaam Bouwloket. Het Duurzaam Bouwloket werkt alleen samen met gecertificeerde en kwalitatieve bedrijven die een hoogwaardige kwaliteit leveren en daarnaast ook nog kunnen garanderen.

De website van Duurzaam Bouwloket geeft informatie over alle maatregelen die een particulier woningeigenaar kan treffen om de kwaliteit van zijn woning te verbeteren en energie te besparen. Door de telkens toenemende woonlasten voor particulieren wordt dit met de dag interessanter. Kijk op www.duurzaambouwloket.nl om te zien wat zij voor u kunnen doen.